Designation Meaning Marathi: Designation म्हणजे काय? Designation शब्दाचा अर्थ

Designation Meaning Marathi: इंग्रजीत असे अनेक शब्द आहेत, जे वारंवार आपण मराठी मध्ये आपल्या रोजच्या व्यवहारत वापरतो. पण त्याचा खरा … Read more

Occupation Meaning in Marathi: Occupation म्हणजे काय? Occupation शब्दाचा अर्थ

Occupation Meaning in Marathi: मित्रांनो, तुम्हाला Occupation चा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे का? जर होय, तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात, कारण … Read more